SER防尘圈 (活塞杆专用)

标准材质: NBR(RN906)

截面形状

SER-1
cn_SER

使用范围

标准材质 (RN906)
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
NBR(RN906)
FKM[RF905]
- 0.5 ー25~100
[ー5~150]

材质编号・最高速度及温度栏的[ ]内为FKM材质。

特征

小截面嵌入型,为室内设置的小口径汽缸用
能够防止外部的灰尘侵入,保护密封件及轴承。
适用于设置在一般室内环境的汽缸,不建议在严酷的条件下使用。使用前请确认。

备注

 • ●防尘密封圈如上图所示,具有方向性。请注意安装方向。
 • ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
 • ●ℓ尺寸因并用的密封件而有所不同。请参照并用的密封件ℓ尺寸。
 • ●适用于设置在一般室内环境的汽缸,不建议在严酷的条件下使用。使用前请确认。
 • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里

尺寸表

                                      
防尘圈及槽尺寸表(单位:mm) 指示代码
d D H t G C B 标准(RN 906) 耐热用(RF 905)
3 6 2.75 2 2.5 4.5 1.5 SER-3  
4 7 2.75 2 2.5 5.5 1.5 SER-4 SER-4F
5 8 2.75 2 2.5 6.5 1.5 SER-5  
6 9 2.75 2 2.5 7.5 1.5 SER-6 SER-6F
7 10 2.75 2 2.5 8.5 1.5 SER-7  
8 11 2.75 2 2.5 9.5 1.5 SER-8 SER-8F
9 12 2.75 2 2.5 10.5 1.5 SER-9 SER-9F
10 13 2.75 2 2.5 11.5 1.5 SER-10  
10 14 3.9 2.9 3.2 12 1.5 SER-10A SER-10AF
11.2 15.2 3.9 2.9 3.2 13.2 1.5 SER-11.2  
12 16 3.9 2.9 3.2 14 1.5 SER-12 SER-12F
12.5 16.5 3.9 2.9 3.2 14.5 1.5 SER-12.5  
14 18 3.9 2.9 3.2 16 1.5 SER-14 SER-14F
15 19 3.9 2.9 3.2 17 1.5 SER-15  
16 20 3.9 2.9 3.2 18 1.5 SER-16 SER-16F
18 22 3.9 2.9 3.2 20 1.5 SER-18 SER-18F
20 24 3.9 2.9 3.2 22 1.5 SER-20 SER-20F
22 26 3.9 2.9 3.2 24 1.5 SER-22  
22 28 5.8 4.3 4.7 25 2SER-22A  
22.4 28.4 5.8 4.3 4.7 25.4 2 SER-22.4  
24 30 5.8 4.3 4.7 27 2 SER-24  
25 31 5.8 4.3 4.7 28 2 SER-25 SER-25F
26 32 5.8 4.3 4.7 29 2 SER-26  
28 34 5.8 4.3 4.7 31 2 SER-28  
30 36 5.8 4.3 4.7 33 2 SER-30 SER-30F
31 37 5.8 4.3 4.7 34 2 SER-31  
31.5 37.5 5.8 4.3 4.7 34.5 2 SER-31.5  
32 38 5.8 4.3 4.7 35 2 SER-32  
34 40 5.8 4.3 4.7 37 2 SER-34  
35 41 5.8 4.3 4.7 38 2 SER-35 SER-35F
35.5 41.5 5.8 4.3 4.7 38.5 2 SER-35.5 SER-35.5F
36 42 5.8 4.3 4.7 39 2 SER-36  
38 44 5.8 4.3 4.7 41 2 SER-38  
40 46 5.8 4.3 4.7 43 2 SER-40 SER-40F
41 47 5.8 4.3 4.7 44 2 SER-41  
42 48 5.8 4.3 4.7 45 2 SER-42  
44 50 5.8 4.3 4.7 47 2 SER-44  
45 51 5.8 4.3 4.7 48 2 SER-45  
46 52 5.8 4.3 4.7 49 2 SER-46  
48 54 5.8 4.3 4.7 51 2 SER-48  
48 58 9.4 6.9 7.5 53 3 SER-48A  
50 56 5.8 4.3 4.7 53 2 SER-50  
52 62 9.4 6.9 7.5 57 3 SER-52  
53 63 9.4 6.9 7.5 58 3 SER-53  
55 65 9.4 6.9 7.5 60 3 SER-55  
56 66 9.4 6.9 7.5 61 3 SER-56  
58 68 9.4 6.9 7.5 63 3 SER-58  
60 70 9.4 6.9 7.5 65 3 SER-60  
62 72 9.4 6.9 7.5 67 3 SER-62  
63 73 9.4 6.9 7.5 68 3 SER-63  
65 75 9.4 6.9 7.5 70 3 SER-65  
67 77 9.4 6.9 7.5 72 3 SER-67  
70 80 9.4 6.9 7.5 75 3 SER-70  
71 81 9.4 6.9 7.5 76 3 SER-71  
75 85 9.4 6.9 7.5 80 3 SER-75  
80 90 9.4 6.9 7.5 85 3 SER-80  
85 95 9.4 6.9 7.5 90 3 SER-85  
90 100 9.4 6.9 7.5 95 3 SER-90 SER-90F
95 105 9.4 6.9 7.5 90 3 SER-95  
100 110 9.4 6.9 7.5 105 3 SER-100  
 • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里
 • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
 • ★防尘密封圈的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再下单。
  此外,模具已被废弃时,需要模具费。
 • ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项
 • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。