SDR防尘圈 (活塞杆专用)

标准材质: NBR(RN906)

截面形状

SDR-2
cn_SDR

使用范围

标准材质 NBR(RN906)
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
NBR(RN906)
FKM[RF905]
- 1
[0.5]
ー25~100
[ー5~150]

材质编号・最高速度・最高速度及温度栏的[ ]内为FKM材质。

特征

作为通常的嵌入型防尘圈,主要应用于室内。
防止外部的灰尘的侵入,保护密封件与轴承。
适用于设置在一般室内环境的汽缸,不建议在严酷的条件下使用。使用前请确认。

备注

 • ●防尘密封圈如上图所示,具有方向性。请注意安装方向。
 • ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
 • ●ℓ尺寸因并用的密封件而有所不同。请参照并用的密封件ℓ尺寸。
 • ●主要适用于设置在一般室内环境的汽缸,不建议在严酷的条件下使用。使用前请确认。
 • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里。

尺寸表

                     
防尘圈及槽尺寸表
(单位:mm)
指示代码
SDR防尘圈
d D H t G C B 标准
(RN 906)
耐热用
(RF 905)
耐寒用
(RN 903)
HNBR
(RP902) (RP903)
10 16 4.8 3.7 4.2 13.2 2 SDR-10-1*        
12 20 6 4.5 5 16.3 2 SDR-12-1*
       
12.5 20.5 6 4.5 5 16.8 2 SDR-12.5        
14 22 6 4.5 5 18.3 2 SDR-14    
16 24 6 4.5 5 20.3 2 SDR-16 SDR-16F    
18 26 6 4.5 5 22.3 2 SDR-18 SDR-18F  
20 28 6 4.5 5 24.3 2 SDR-20 SDR-20F      
22 30 6 4.5 5 26.3 2 SDR-22 SDR-22F    
22.4 30.4 6 4.5 5 26.7 2 SDR-22.4 SDR-22.4F SDR-22.4N
25 33 6 4.5 5 29.3 2 SDR-25 SDR-25F SDR-25N    
25.4 33.4 6 4.5 5 29.7 2 SDR-25.4-4*
  SDR-25.4-2N*
   
26 34 6 4.5 5 30.3 2 SDR-26-1*
       
28 36 6 4.5 5 32.3 2 SDR-28 SDR-28F  
30 38 6.5 5 6 34 2 SDR-30 SDR-30F      
31.5 39.5 6.5 5 6 35.5 2 SDR-31.5 SDR-31.5F      
32 40 6.5 5 6 36 2 SDR-32        
35 43 6.5 5 6 39 2 SDR-35 SDR-35F      
35.5 43.5 6.5 5 6 39.5 2 SDR-35.5 SDR-35.5F SDR-35.5N
36 44 6.5 5 6 40 2 SDR-36 SDR-36F    
38 46 6.5 5 6 42 2 SDR-38-1*
       
40 48 6.5 5 6 44 2 SDR-40 SDR-40F      
45 53 6.5 5 6 49 2 SDR-45 SDR-45F  
50 58 6.5 5 6 54 2 SDR-50 SDR-50F SDR-50N    
53 61 6.5 5 6 57 2 SDR-53 SDR-53F      
55 63 6.5 5 6 59 2 SDR-55 SDR-55F      
56 64 6.5 5 6 60 2 SDR-56 SDR-56F    
60 68 6.5 5 6 64 2 SDR-60 SDR-60F      
63 71 6.5 5 6 67 2 SDR-63 SDR-63F SDR-63N  
65 73 6.5 5 6 69 2 SDR-65 SDR-65F      
67 75 6.5 5 6 71 2 SDR-67 SDR-67F SDR-67N  
70 80 8 6 7 75 3 SDR-70 SDR-70F    
71 81 8 6 7 76 3 SDR-71 SDR-71F SDR-71N  
75 85 8 6 7 80 3 SDR-75 SDR-75F SDR-75N    
80 90 8 6 7 85 3 SDR-80 SDR-80F    
85 95 8 6 7 90 3 SDR-85 SDR-85F    
90 100 8 6 7 95 3 SDR-90 SDR-90F    
95 105 8 6 7 100 3 SDR-95 SDR-95F SDR-95N    
100 110 8 6 7 105 3 SDR-100 SDR-100F SDR-100N  
105 115 8 6 7 110 3 SDR-105-2*        
106 116 8 6 7 111 3 SDR-106 SDR-106F  
110 120 8 6 7 115 3 SDR-110-2*      
112 122 8 6 7 117 3 SDR-112 SDR-112F    
115 125 8 6 7 120 3 SDR-115-2*        
118 128 8 6 7 123 3 SDR-118 SDR-118F SDR-118N    
120 133 9.5 7 8 127 3 SDR-120-1*      
125 138 9.5 7 8 132 3 SDR-125 SDR-125F    
127 140 9.5 7 8 134 3 SDR-127-3*        
130 143 9.5 7 8 137 3 SDR-130-2* SDR-130-1F*   
132 145 9.5 7 8 139 3 SDR-132 SDR-132F      
140 153 9.5 7 8 147 3 SDR-140 SDR-140F  
145 158 9.5 7 8 152 3 SDR-145 SDR-145F      
150 163 9.5 7 8 157 3 SDR-150 SDR-150F      
153 166 9.5 7 8 160 3 SDR-153-1*        
155 168 9.5 7 8 162 3 SDR-155-1*        
160 173 9.5 7 8 167 3 SDR-160 SDR-160F    
165 178 9.5 7 8 172 3 SDR-165 SDR-165F      
170 183 9.5 7 8 177 3 SDR-170-1*        
175 188 9.5 7 8 182 3 SDR-175 SDR-175F      
180 193 9.5 7 8 187 3 SDR-180 SDR-180F  
180 194 9.5 7 8 187 3 SDR-180A SDR-180AF      
190 203 9.5 7 8 197 3 SDR-190-1*
       
195 207 9.5 7 8 201.5 3 SDR-195-1*        
200 213 9.5 7 8 207 3 SDR-200 SDR-200F      
205 218 9.5 7 8 212 3   SDR-205-1F*      
210 223 9.5 7 8 217 3 SDR-210-2*   SDR-210-1N*    
215 228 9.5 7 8 222 3 SDR-215-1*        
224 237 9.5 7 8 231 3 SDR-224 SDR-224F      
225 238 9.5 7 8 232 3 SDR-225-1*        
230 243 9.5 7 8 237 3 SDR-230-1*        
250 266 13 10 11 258 4 SDR-250 SDR-250F      
280 296 13 10 11 288 4 SDR-280 SDR-280F      
285 301 13 10 11 293 4 SDR-285-1*        
290 306 13 10 11 298 4 SDR-290-1*        
295 311 13 10 11 303 4 SDR-295-1*        
300 316 13 10 11 308 4 SDR-300-2*        
315 331 13 10 11 323 4 SDR-315        
320 336 13 10 11 328 4 SDR-320-1*        
335 351 13 10 11 343 4 SDR-335-1*        
355 371 13 10 11 363 4 SDR-355        
360 380 13 10 11 368 4 SDR-360-2*        
400 416 13 10 11 408 4 SDR-400-1*        
415 435 13 10 11 423 4 SDR-415-1*        
420 436 13 10 11 428 4 SDR-420-1*        
450 466 13 10 11 458 4 SDR-450        
475 491 13 10 11 483 4 SDR-475-1*        
480 496 13 10 11 488 4 SDR-480-1*        
500 520 15.5 11.5 12.5 510 5 SDR-500-1*        
505 521 13 10 11 513 4 SDR-505-1*        
508 528 16 12 13 518 5 SDR-508-1*        
560 580 15.5 11.5 12.5 570 5 SDR-560-1        
600 616 13 10 11 608 4 SDR-600-1*        
 • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。 旧的指示代码请参照这里。
 • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
 • ★防尘密封圈的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再下单。
  此外,模具已被废弃时,需要模具费。
 • ★为了便于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项。
 • ★HNBR的订购与咨询
 • ・指示代码请对照标准代码指示RP903或RP902。
 •  RP903 : 高温用材质、水乙二醇液压液用 
 •  RP902 : 对应高低温材质
 • ・HNBR材质的产品均为定制产品。
 • ・●标志为可以制作。
 • ・●标志以外的产品,请确认可否制作后再下单。
 • ・根据尺寸也许会用其他模具进行制作,因此,刻印标记可能不同。
 • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。