GLY-Z密封件 (活塞&活塞杆两用)

标准材质: S-KID阪上(RK703)

截面形状

GLY-Z-1
cn_GLY-Z-1 cn_GLY-Z-2

使用范围

标准材质:
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
S-KID橡胶(RK703)
FKM[RF905]
1 {10} 1 ー25~70
[ー5~150]

材质编号・最高速度及温度栏的[ ]内为FKM材质。

特征

活塞/活塞杆两用密封件
标准材质的密封件通过在唇部上方设计缝结构,提升了密封的稳定性。

备注

 • ●密封件如上图所示,具有方向性。请注意安装方向。
 • ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
 • ●φD H9/f8会因支撑导向方式而发生变化。并用耐磨环时,请参照耐磨环尺寸表。
 • 涂布润滑脂时,请不要在密封件的谷部涂布过多的润滑脂。
  自2020年4月起GLY密封件(RK701)已替换为新型号的GLY-Z密封件(RK703)。
  GLY密封件(耐热用/RF905)还是以前的形状没有改变。
 • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里

尺寸表

密封件及槽尺寸(单位:mm) 指示代码
GLY-Z GLY
d D H1
(RK703)
H2
(RF905)
G D1 L 标准
(RK703)
耐热用
(RF905)
10 18 5.2 5.7 17.1 3 1.5 GLY-10 Z
12 20 5.2 5.7 19.1 3 1.5 GLY-12 Z
14 22 5.2 5.7 21.1 3 1.5 GLY-14 Z
16 24 5.2 5.7 23.1 3 1.5 GLY-16 Z
17 25 5.2 5.7 24.1 3 1.5 GLY-17 Z
18 26 5.2 5.7 25.1 3 1.5 GLY-18 Z
20 28 5.2 5 5.7 27.1 3 1.5 GLY-20 Z GLY-20 F
22.4 30 5.2 5 5.7 29.1 3 1.5 GLY-22.4 Z GLY-22.4 F
25 33 5.2 5 5.7 32.1 3 1.5 GLY-25 Z GLY-25 F
27 35 5.2 5.7 34.1 3 1.5 GLY-27 Z
28 36 5.2 5.7 35.1 3 1.5 GLY-28 Z
30 40 6.5 6 7 39 3 3 GLY-30 Z GLY-30 F
31.5 41.5 6.5 7 40.5 3 3 GLY-31.5 Z
32 42 6.5 7 41 3 3 GLY-32 Z
35 45 6.5 7 44 3 3 GLY-35 Z
35.5 45.5 6.5 7 44.5 3 3 GLY-35.5 Z
36 46 6.5 6 7 45 3 3 GLY-36 Z GLY-36 F
40 50 6.5 6 7 49 3 3 GLY-40 Z GLY-40 F
45 55 6.5 6 7 54 3 3 GLY-45 Z GLY-45 F
50 60 6.5 6 7 59 3 3 GLY-50 Z GLY-50 F
53 63 6.5 6 7 62 3 3 GLY-53 Z GLY-53 F
55 65 6.5 7 64 3 3 GLY-55 Z
60 70 6.5 6 7 69 3 3 GLY-60 Z GLY-60 F
63 73 6.5 7 72 3 3 GLY-63 Z
65 75 6.5 7 74 3 3 GLY-65 Z
70 80 6.5 6 7 79 3 3 GLY-70 Z GLY-70 F
75 85 6.5 7 84 3 3 GLY-75 Z
80 90 6.5 7 89 3 3 GLY-80 Z
85 95 6.5 7 94 4 4 GLY-85 AZ
85 100 9.5 10 98.5 4 4 GLY-85 Z
90 105 9.5 10 103.5 4 4 GLY-90 Z
95 110 9.5 10 108.5 4 4 GLY-95 Z
100 115 9.5 9 10 113.5 4 4 GLY-100 Z GLY-100-1F*
105 120 9.5 10 118.5 4 4 GLY-105 Z
110 125 9.5 9 10 123.5 4 4 GLY-110 Z GLY-110 F
115 130 9.5 10 128.5 4 4 GLY-115 Z
125 140 9.5 10 138.5 4 4 GLY-125 Z
135 150 9.5 10 148.5 4 4 GLY-135 Z
145 160 9.5 9 10 158.5 4 4 GLY-145 Z GLY-145 F
160 175 9.5 10 173.5 4 4 GLY-160 Z
165 180 9.5 10 178.5 4 4 GLY-165 Z
175 190 9.5 10 188.5 4 4 GLY-175 Z
180 200 12 12 13 198 5 5 GLY-180 Z GLY-180 F
185 205 12 13 203 5 5 GLY-185 Z
195 215 12 13 213 5 5 GLY-195 Z
200 220 12 13 218 5 5 GLY-200 Z
210 230 12 13 228 5 5 GLY-210 Z
215 235 12 13 233 5 5 GLY-215 Z
230 250 12 12 13 248 5 5 GLY-230 Z GLY-230 F
235 255 12 13 253 5 5 GLY-235 Z
240 260 12 13 258 5 5 GLY-240 Z
 • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里
 • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
 • ★密封件的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再安排。
  此外,模具已被废弃时,需要模具费。
 • ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项
 • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。