PSD密封件 (活塞专用)

标准材质: NBR(RN729)

截面形状

PSD-2
cn_PSD

使用范围

标准材质
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
NBR(RN729)
FKM[RF704]
1 {10} 1 ー20~80
[ー5~150]

材质编号・最高速度及温度栏的[ ]内为FKM材质。

特征

重视偏心追随性的小口径气缸专用密封件。
与O形圈相比摩擦特性优良,并采用了抑制翻转、扭曲发生的截面形状设计。

备注

 • ●PSD密封圈的材质已经从NBR(RN713)切换到NBR(RN729),用其他材质也能够生产,请个别咨询。
 • ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
 • ●φD H9/f8会因支撑导向方式而发生变化。并用耐磨环时,请参照耐磨环尺寸表。
 • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里

尺寸表

密封件及槽尺寸(单位:mm) 指示代码
D d H G D1 L 标准
(RN 729)
耐热用
(RF 704)
10 5.4 1.6 1.8 9.7 1 PSD-10K PSD-10F
12 7.4 1.6 1.8 11.7 1 PSD-12K PSD-12F
15 10.4 1.6 1.8 14.7 1 PSD-15K PSD-15F
16 11.4 1.6 1.8 15.7 1 PSD-16K PSD-16F
20 14 2.24 2.4 19.5 1.5 PSD-20K PSD-20F
25 17 3 3.2 24.5 2 PSD-25K PSD-25F
30 22 3 3.2 29.5 2 PSD-30K PSD-30F
32 24 3 3.2 31.5 2 PSD-32K PSD-32F
38 30 3 3.2 37.5 2 PSD-38K  
40 32 3 3.2 39.5 2 PSD-40K PSD-40F
44 36 3 3.2 43.5 2 PSD-44K PSD-44A-3F
50 40 3.8 4 49.5 2.5 PSD-50K PSD-50F
56 46 3.8 4 55.5 2.5 PSD-56K  
60 50 3.8 4 59.5 2.5 PSD-60K PSD-60A-5F  
63 53 3.8 4 62.4 2.5 PSD-63K PSD-63F
70 55 5.6 6 69.4 3 PSD-70K PSD-70A-3F
75 60 5.6 6 74.4 3 PSD-75K  
80 65 5.6 6 79.4 3 PSD-80K PSD-80F
85 70 5.6 6 84.4 3 PSD-85K  
90 75 5.6 6 89.4 3 PSD-90K  
95 80 5.6 6 94.4 3 PSD-95K  
100 85 5.6 6 99.4 3 PSD-100K PSD-100F
110 95 5.6 6 109.3 3 PSD-110K  
120 105 5.6 6 119.3 3.5 PSD-120K  
125 110 5.6 6 124.3 3.5 PSD-125K PSD-125F
140 125 5.6 6 139.3 3.5 PSD-140K PSD-140F
150 135 5.6 6 149.3 3.5 PSD-150K  
160 140 7.6 8 159.3 5 PSD-160K  
180 160 7.6 8 179.3 5 PSD-180K PSD-180F
200 180 7.6 8 199 5 PSD-200K PSD-200A-4F*
230 210 7.6 8 229 5 PSD-230K
250 230 7.6 8 249 5 PSD-250K  
300 280 7.6 8 299 5 PSD-300K  
 • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里
 • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
 • ★密封件的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再安排。
  此外,模具已被废弃时,需要模具费。
 • ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项
 • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。