PPD密封件 (活塞专用)

标准材质: NBR(RN729)

截面形状

PPD-2
cn_PPD

使用范围

标准材质
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
NBR(RN729) 1 {10} 1 ー20~80

特征

重视偏心追随性,是考虑到耐久与摩擦特性的平衡而设计的双压型活塞专用密封件。
与PSD密封件的沟槽互换。

备注

 • ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
 • ●φD H9/f8会因支撑导向方式而发生变化。并用耐磨环时,请参照耐磨环尺寸表。
 • ●关于φ40以下的产品,为了提高性能,已变更了G尺寸的公差。
 • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里

尺寸表

                            
密封件及槽尺寸(单位:mm) 指示代码 互换PSD密封件
D d H G D1 L 标准
(RN 729)
10 5.4 1.6 1.8 +0.1
 0
9.7 1.5 PPD-10 PSD-10K
12 7.4 1.6 1.8 11.7 1.5 PPD-12 PSD-12K
15 10.4 1.6 1.8 14.7 1.5 PPD-15 PSD-15K
16 11.4 1.6 1.8 15.7 1.5 PPD-16 PSD-16K
20 14 2.2 2.4 19.5 1.5 PPD-20 PSD-20K
25 17 3 3.2 +0.15
 0
24.5 2 PPD-25 PSD-25K
30 22 3 3.2 29.5 2 PPD-30 PSD-30K
32 24 3 3.2 31.5 2 PPD-32 PSD-32K
38 30 3 3.2 37.5 2 PPD-38 PSD-38K
40 32 3 3.2 39.5 2 PPD-40 PSD-40K
44 36 3 3.2 43.5 2 PPD-44 PSD-44K
50 40 3.7 4 +0.25
 0
49.5 2.5 PPD-50 PSD-50K
56 46 3.7 4 55.5 2.5 PPD-56 PSD-56K
60 50 3.7 4 59.5 2.5 PPD-60 PSD-60K
63 53 3.7 4 62.4 2.5 PPD-63 PSD-63K
70 55 5.6 6 69.4 3 PPD-70 PSD-70K
75 60 5.6 6 74.4 3 PPD-75 PSD-75K
80 65 5.6 6 79.4 3 PPD-80 PSD-80K
85 70 5.6 6 84.4 3 PPD-85 PSD-85K
90 75 5.6 6 89.4 3 PPD-90 PSD-90K
95 80 5.6 6 94.4 3 PPD-95 PSD-95K
100 85 5.6 6 99.4 3 PPD-100 PSD-100K
110 95 5.6 6 109.3 3 PPD-110 PSD-110K
120 105 5.6 6 119.3 3.5 PPD-120 PSD-120K
125 110 5.6 6 124.3 3.5 PPD-125 PSD-125K
140 125 5.6 6 139.3 3.5 PPD-140 PSD-140K
150 135 5.6 6 149.3 3.5 PPD-150 PSD-150K
160 140 7.6 8 159.3 5 PPD-160 PSD-160K
180 160 7.6 8 179.3 5 PPD-180 PSD-180K
200 180 7.6 8 199.3 5 PPD-200 PSD-200K
250 230 7.6 8 249.3 5 PPD-250 PSD-250K
300 280 7.6 8 299.3 5 PPD-300 PSD-300K
 • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里
 • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
 • ★密封件的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再安排。
  此外,模具已被废弃时,需要模具费。
 • ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项。
 • ★关于兼容PSD密封件的库存、模具的有无,请参照PSD密封件
 • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。