PDU密封件 (活塞杆专用)

标准材质: NBR(RN818)

截面形状

PDU-2
cn_PDU

使用范围

标准材质
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
NBR(RN818)
FKM[RF905]
1 {10} 1 ー15~60
[ー5~150]

材质编号・最高速度及温度栏的[ ]内为FKM材质。

特征

防尘密封圈兼用型活塞杆密封件。
由于是防尘密封圈兼用型密封件,可以实现安装空间的紧凑化。

备注

 • ●密封件如上图所示,具有方向性。请注意安装方向。
 • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里

尺寸表

     
密封件及槽尺寸(单位:mm) 指示代码
d D H t G C B r 标准
(RN 818)
耐热用
(RF 905)
RN818 RF905
4 8 4.4 3 3.5 5.6 2 0.5 1.5 PDU-4-4Z
 
6 10 4.4 3 3.5 7.6 2 0.5 1.5 PDU-6Z PDU-6F
8 12 4.9 4.7 3.5 4 9.6 2 0.5 1.5 PDU-8Z PDU-8F
10 14 4.9 4.7 3.5 4 11.6 2 0.5 1.5 PDU-10Z PDU-10F
12 16 4.9 4.7 3.5 4 13.6 2 0.5 1.5 PDU-12Z PDU-12F
14 18 4.9 4.7 3.5 4 15.6 2 0.5 1.5 PDU-14Z PDU-14F
16 24 7.5 7.3 5.5 6 19.4 2 0.6 2 PDU-16Z PDU-16F
18 26 7.5 7.3 5.5 6 21.4 2 0.6 2 PDU-18-4Z
 
20 28 7.5 7.3 5.5 6 23.4 2 0.6 2 PDU-20Z PDU-20F
25 33 7.5 7.3 5.5 6 28.4 2 0.6 2 PDU-25Z PDU-25F
30 40 8.5 6.5 7 34 2 0.8 2.5 PDU-30Z PDU-30F
32 42 8.5 6.5 7 36 2 0.8 2.5 PDU-32Z PDU-32F
35 45 8.5 6.5 7 39 2 0.8 2.5 PDU-35Z PDU-35F
36 46 8.5 6.5 7 40 2 0.8 2.5 PDU-36Z PDU-36F
40 50 8.5 6.5 7 44 2 0.8 2.5 PDU-40Z  
45 55 8.5 6.5 7 49 2 0.8 2.5 PDU-45Z  
 • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里
 • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
 • ★密封件的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再安排。
  此外,模具已被废弃时,需要模具费。
 • ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项
 • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。